„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie agrotechniki i technologii produkcji winogron na cele przerobowe, podniesienie jakości wina, innowacyjnych metod marketingowych i organizacyjnych na rynku produktów winiarskich produkowanych lokalnie.  Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: podniesienie jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie.
Grupa Operacyjna

Członkowie Grupy

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
Lider
Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
Członek Grupy
Polskie Towarzystwo Nauk
Ogrodniczych we Wrocławiu
Członek Grupy
Jacek Biniarz
Członek Grupy
Jadwiga Boinska
Członek Grupy
Szymon Godyla
Członek Grupy
Marek Janiak
Członek Grupy
Kamil Kindler
Członek Grupy
Michał Kmita
Członek Grupy
Nestor Kościański
Członek Grupy
Michał Pajdosz
Członek Grupy
Dariusz Parypa
Członek Grupy
Tomasz Pawlaczek
Członek Grupy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARIS Przemysław Demków
Członek Grupy
Dariusz Przerwa
Członek Grupy
Vin-Sor Sp. z o.o.
Członek Grupy
Winnica Niemczańska Sp. z o.o.
Członek Grupy
Winnica Otok S.C.
Członek Grupy
Beata Zięba
Członek Grupy