„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie agrotechniki i technologii produkcji winogron na cele przerobowe, podniesienie jakości wina, innowacyjnych metod marketingowych i organizacyjnych na rynku produktów winiarskich produkowanych lokalnie.  Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: podniesienie jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie.
Kontakt

Napisz do nas

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Biuro
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
Kierownik projektu
dr inż. Tomasz Pilawka
Instytut Nauk Ekonomicznych
dr inż. Marta Czaplicka
Katedra Ogrodnictwa
Biuro projektu
dr inż. Bernadeta Strochalska
bernadeta.strochalska@upwr.edu.pl
+48 71 320 51 82