Letnie pomiary w winnicach

June 17, 2021

Oceniamy przyjęcia na założonych wiosną poletkach doświadczalnych. Z reguły przyjęły się wszystkie. Poprawiamy plany polowe, weryfikujemy je w terenie i wykonujemy pomiary roślin. Badamy między innymi ich stan fizjologiczny, procesy oddychania, pobieramy liście i glebę do badań laboratoryjnych. Za każdym razem komplet pomiarów wykonujemy na każdym poletku doświadczalnym, w każdej badanej kombinacji. Wysoka temperatura nie sprzyja nasze pracy. Powyżej 35°C winorośl już nie produkuje tlenu, przechodzi w stan „hibernacji”, zamyka aparaty szparkowe i „wegetuje’ czekając na lepsze warunki pogodowe. Naukowcy zaangażowani w badania, mimo, że lubią słoneczna pogodę, czasem też mają już nieco dość. 

Prowadząc pomiary i obserwacji sprawdzamy wszystkie zaobserwowane na roślinach nieprawidłowości: oznaki niedoborów makro i mikroelementów, skutki porażenia przez choroby lub żerowania szkodników, uszkodzenia mechaniczne. Jednym z kłopotów sezonu 2020 jest mierne zawiązywanie gron na niektórych odmianach, np. na popularnej w winnicach Konsorcjantów odmianie ‘Solaris’. Poszukujemy przyczyny tego problemu.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie agrotechniki i technologii produkcji winogron na cele przerobowe, podniesienie jakości wina, innowacyjnych metod marketingowych i organizacyjnych na rynku produktów winiarskich produkowanych lokalnie.  Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: podniesienie jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie.