Liść – ważny element winnej latorośli

June 17, 2021

Szczególną uwagę podczas badań przywiązujemy do stanu odżywienia i zdolności fotosysntetycznych liści. To bardzo ważny organ, który decyduje zarówno o wielkości jak i jakości plonu. Analizujemy barwę liści, która skorelowana jest z zawartością chlorofilu ale także zasobnością liści w azot. Nasze pomiary skonfrontujemy z badaniami laboratoryjnymi.

Do analizy wykorzystujemy także nowoczesny sprzęt. Daje on nam obraz stanu fizjologicznego rośliny, zachodzących w niej procesów oddychania, transpiracji. Każdy pomiar wykonujemy na kilkudziesięciu liściach w kombinacji. Jest tej pracy sporo.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie agrotechniki i technologii produkcji winogron na cele przerobowe, podniesienie jakości wina, innowacyjnych metod marketingowych i organizacyjnych na rynku produktów winiarskich produkowanych lokalnie.  Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: podniesienie jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie.