MPLR – Mobilna Pilotażowa Linia Rozlewcza już dostępna

June 10, 2021

Od kwietnia 2021 roku, w ramach projektu prowadzone są badania organizacji rozlewu wina w gospodarstwach winiarskich województwa dolnośląskiego. Do tego celu opracowano i przygotowano Mobilną Pilotażową Linię Rozlewczą. Prowadzony rozlew przy jej użyciu ma na celu zautomatyzować prace w gospodarstwach winogrodników, a prowadzone badania zoptymalizować ten proces z uwzględnieniem zaplecza oraz potencjału produkcyjnego członków Grupy Operacyjnej. 

Ponadto, w zakresie badan organizacji nowego procesu rozlewu, prowadzone są z członkami GO kwestionariusze wywiadu, które pozwolą ocenić efektywność ekonomiczną i organizacyjną dolnośląskich winnic bez użycia, oraz z zastosowaniem MPLRa.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie agrotechniki i technologii produkcji winogron na cele przerobowe, podniesienie jakości wina, innowacyjnych metod marketingowych i organizacyjnych na rynku produktów winiarskich produkowanych lokalnie.  Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: podniesienie jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie.