Przezimowanie młodych krzewów winorośli

June 17, 2021

Zima 2020/2021 nie była dla winogrodników zbyt łaskawa. Na wielu winnicach temperatura spadła znacznie poniżej -20ºC, co zanotowały zamontowane w ramach projektu stacje meteorologiczne. Na szczęście sadzonki w wielu lokalizacjach znajdowały się w tym czasie głęboko pod śniegiem. Stan wypadów po tak srogiej, jak na ostatnie lata, zimie nie jest jednak znaczny i zwykle nie przekracza 5%. Ze względu na późną wiosnę winorośl „wystartowała” z wegetacją znacznie później niż we wcześniejszych sezonach, dlatego badania, razem z poborem gleb wykonaliśmy nieco później niż w 2020 roku.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie agrotechniki i technologii produkcji winogron na cele przerobowe, podniesienie jakości wina, innowacyjnych metod marketingowych i organizacyjnych na rynku produktów winiarskich produkowanych lokalnie.  Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: podniesienie jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie.